Hvorfor fri lek?

Hvorfor fri lek?

Spørsmål & Svar med Dr. Peter Gray, professor i psykologi

Hos Kamik vet vi at fri lek utendørs er mye moro og utrolig bra for barna. Vi føler at barn i dag går glipp av de enkle gledene, lekene og opplevelsene vi likte så godt å gjøre utendørs i  barndommen.

Vi tror det er behov for en bredere offentlig debatt om friluftsliv utendørs. Det er derfor vi henvendte oss til en ekspert på emnet: Dr. Peter Gray. Som forskningsprofessor i psykologiavdelingen ved Boston College har Dr. Gray tilbrakt de siste 20 årene og studert de psykologiske effektene av lek. Vi ba ham om å gi et innblikk i sammenhengen mellom lek og læring – og hva vi kan gjøre for å gi barna mer leketid.

Hva er fri lek?

Mange mennesker bruker begrepet “fri lek”, noe jeg synes er en god idé fordi folk da forstår hva som menes. I det meste jeg skriver bruker jeg bare ordet “lek”, fordi det folk tenker på som voksenstrukturert lek, tenker jeg ikke på som lek. Fri lek er lek som barn skaper selv. De velger hva de skal gjøre, snakker seg imellom og lager regler samtidig som leken går sin gang. Det er med andre ord en veldig kreativ aktivitet.

Hvorfor er lek viktig for barn?

Det jeg tenker på som den viktigste funksjonen til lek for barn, er læren om å være voksen. I ekte lek har du ikke voksne som forteller deg hva du skal gjøre. Du får en økende selvtillit i å forstå “Jeg kan løse disse problemene. Jeg trenger ikke å løpe til en voksen for å løse alle små problemer.” I de fleste barns liv i dag er det noen voksne der som, hvis de ikke forteller dem hva de skal gjøre, i det minste veileder dem, beskytter dem, løser problemene deres og så videre. Fri lek er der hvor barna slipper unna alt dette.

Er det noen fordeler ved voksenstyrte aktiviteter?

Jeg tror det er en fordel med voksenrettet aktivitet, men våre barn får alt for mye av det. Da jeg var barn, var 95 prosent av ballspillene fri lek som jeg beskrev det. Vi dro bort til løkka, hvor det også var andre barn. Der drev vi med ballspill, noen ganger fløy vi drager. Men vi hadde også mer strukturerte lag som var organisert av sportsklubber. Det var på toppen av annen lek og spill, og de eneste som holdt på med det var barn som virkelig elsket organisert ballspill. Det ga oss en mulighet til å spille på en mer formell måte, litt mer som måten våre helter på klubb- og landslagene spilte. Jeg tror at formell [voksenstyrt] sport sikkert har sitt naturlige tilholdssted. Jeg spilte selv basketball og baseball på high school, og jeg likte det. Men hvis jeg måtte gi opp det ene eller det andre, ville jeg sikkert ha gitt opp organisert spill før fri lek. Jeg lærte så mye mer av fri lek.

Du har bemerket at det har vært en stor nedgang i lek de siste 60 årene. Hvilken innvirkning har dette på barnas utvikling?

Et av de kliniske spørreskjemaene som har blitt brukt med skolebarn og unge voksne i løpet av flere tiår, kalles intern-ekstern lokalisering av kontrollskala. I løpet av denne perioden som barn har lekt mindre og mindre, har det som har skjedd at barn har mistet det indre kontrollområdet, noe som betyr følelsen av “jeg styrer selv min egen skjebne. Jeg kan løse mine egne problemer. Jeg kan ta ansvar for livet mitt.” Mens det eksterne kontrollpunktet er [følelsen av]  “Jeg er et offer for verden rundt meg. Jeg er avhengig av skjebnen, omstendighetene og andre sterke mennesker.”

Helt siden 1960, da denne testen først begynte å bli brukt regelmessig, har unge mennesker vist mindre og mindre av et indre kontrollpunkt. Og hvor utvikler du et indre kontrollpunkt, om ikke i lek? Fordi det er her barn har kontroll.

Hvilke skritt kan vi ta for å gjeninnføre lek i våre barns liv?

Jeg tror en ting som virkelig hjelper, er å finne et fellesskap av andre foreldre som tror som du gjør, som forstår verdien av leken. Og å ordne muligheter til å leke hvor foreldrene er enige: “Vi bare lar barna leke. Og kanskje en av oss kan være der ute, vi finner ut et rotasjonssystem på, bare for å sikre at det er trygt. “

 

***

Som så mange foreldre deler Kamik Dr. Grays tanker. Vår familiemerkevare er her for å oppmuntre foreldre som vil gjøre plass til utendørs fri lek.

Dette intervjuet er blitt redigert og komprimert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *